İsmet Efendi Vakfı

İSMET EFENDİ HAZRETLERİ’NİN BU MEKANI VAKFETTİĞİNİ BELGELEYEN TARİHİ EVRAK İSMET EFENDİ VAKFI’NIN GÜNCEL VAKIF SENEDİ İSMET EFENDİ HAZRETLERİ’NİN…

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ (K.S.)     MEHMET MEMDUH PAŞA    ŞERİF KUDSİ EFENDİ (K.S.)     HÜSEYİN KUDSİ EFENDİ (K.S.)     HALİL…

GÖMLEK-İ ŞERİF   KABR-İ SAADET TOZLARI   KABE TOPRAĞI DESTMAL-İ ŞERİFLER   KABE ÖRTÜLERİ    HİLYE-İ ŞERİF    GÖMLEK-İ ŞERİF Rasul-i Ekrem’e…

“Tasavvuf” ve “Vakıf”, Osmanlı Medeniyetinin müesseseleştirdiği  iki önemli kavram… Tasavvuf, kısaca insanın özündeki cevheri işleyip onu yaradılmışların en yücesi yapan…

İsmet Efendi Tekkesi, Yanyalı Şeyh Mustafa İsmet Efendi (k.s) tarafından tesis edilmiş ve vakfiyesinde geçen ifade ile ‘derunünde icra-yı zikrullah…