YAYIN FAALİYETLERİ

Mekânla birlikte vakfedilmiş ve manevi değeri son derece yüksek emanetlerin muhafazası yanında, bu mekânda bulunan başta el yazması kitap, berat, mektup ve diğer evrakın restorasyonu, tasnifi, dijital ortama aktarılması ve Latin alfabesine çevirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu eserlerin tıpkıbasımları da yapılacaktır. Ayrıca mekanın tarihçesi ve şahsiyetlerle ilgili iki kitapçık ve İslamın temellerini anlatan İngilizce bir kitapçık basılmış, kapsamlı kitap çalışmasının altyapısı oluşturulmuştur. Gürcistan’a yönelik temel İslami eserlerin bu dilde basılıp ücretsiz dağıtılması, görsel yapımların yine ücretsiz dağıtılması da bu mekanda koordine edilen etkinliklerdendir.

Tarih: Ekim 23, 2013, kategoriler: EĞİTİM, KÜLTÜR, ARAŞTIRMA VE YAYIN Yazar:
Top