Ahşap Binaların Restorasyonu

Mekânın fiziki ihyası yolundaki en önemli adım hiç şüphesiz bugün tam olarak kullanılamayan ve zamanın yıpratmasına artık direnemeyen ahşap ve kâgir binaların oluşturduğu meşruta kısmının restorasyonu olacaktır. İşte bu amaçla 2004 yılında proje çalışmalarına başlanmış ve hazırlanan proje 4. No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 2010 yılında onaylanmıştır.

Tarih: Ekim 23, 2013, kategoriler: TARİHİ MEKANI VE DOĞAL ÇEVREYİ KORUMA Yazar:
Top