İSMET EFENDİ TEKKE CAMİİ’NİN MEVCUT DURUMUNA İLİŞKİN DUYURU

Daha önce duyurulduğu gibi, İsmet Efendi Tekke’sinin bahçesinde yer alan tarihi ahşap ve kârgir binaların birinci etap restorasyonu önemli ölçüde tamamlanmıştır. Restorasyonun ikinci etabı olan Cami ve hazire kısmının ise öncelikle sokaktan giriş ve tuvaletlerinin tadilatı için cami geçtiğimiz yıllarda kapatılmış, giriş kısmı tamamlandıktan sonra hazire kısmı ziyarete açılmıştır. Caminin namaz kılınan ana mekanı ve ihata duvar restorasyonu içinse mimari projeler tamamlanmış ve binanın duvarlarında bir çok raspa (kazıma) işlemleri yapılmıştır. Halen rölöve ve restitüsyon projeleri Koruma Kurulunca onaylı olup, restorasyon projesi de onaylanmak üzeredir. Burada inşai faaliyet kısa süre içinde başlayacaktır.

Bu süre zarfında birinci etabı halen yürütmekte olan yüklenici firma şantiye güvenliği açısından camii tarafı dahil bütün parseli dış giriş çıkışlara kapatma talep etmiş olsa da, biz gerekli güvenlik tedbirlerini alarak en azından İsmet Efendi ve halifelerinin kabirlerinin olduğu hazire kısmının ziyaret edilebilmesini sağladık. Bununla birlikte, caminin fiziki şartlarının vakit namazlarının kılınmasına imkan vermemesi ve Müftülüğün de buranın İmam-hatip kadrosunu askıya alması sebeplerinden dolayı cami vakit namazlarına kapalı durumdadır. Caminin vakit namazlarına kapalı olup ezan okunmamasının ardında TADİLAT DIŞINDA BAŞKA HİÇ BİR GEREKÇE YOKTUR. Son zamanlarda bu durumun başka sebeplere dayandığı yönündeki iddialar tamamen tevehhüm ve dedikodudan ibarettir. Bu söylentilerin ardında eğer bilgisizlik yoksa fitne niyeti olsa gerektir. Hem cehaletten, hem de fitneden Allah’a sığınırız.

Bu tarihi mekan, vakıf şartına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İsmet Efendi Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’na tahsislidir. Restorasyonun mimari ve mühendislik çalışmalarının koordinasyonu ve finansmanı Vakfımız tarafından, ihale ve inşai sürecin koordinasyonu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü muvafakatı ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.Tadilatın bitiminde yine Vakfımız tarafından, sahih ve temel İslam çizgisi olan Ehl-i Sünnet anlayışı ve günümüz kanunları çerçevesinde, tefrikaya yol açan taassuplardan uzak bir şekilde ihya edilmeye devam edecektir. Cami’deki ibadet faaliyetinin devamı da elbette yine Müftülük murakabesi altında sağlanacaktır.


Tarih: Ağustos 6, 2017, kategoriler: HABERLER, TARİHİ MEKANI VE DOĞAL ÇEVREYİ KORUMA Yazar:
Top