16 NİSAN: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINA DOĞRU…

Bir zamanlar İslam medeniyetinde bir zirveyi temsil etmiş olan bu coğrafya, on yıllar boyu siyasi, kültürel ve ekonomik sıkıntılara maruz kaldı ve dünya sahnesindeki belirleyici rolünü kaybetti. Birinci ve ikinci dünya savaşından galibiyetle çıkan egemen küresel güçlerin, mağlupları kontrol altında tutmak için kullandıkları mekanizmalardan biri de vesayet rejimleriydi. Bu rejimler hem idari yapılanma, hem de hukuk sistemi aracılığı ile egemen güçlerin amaçlarına hizmet ettiler. Bu süreç, Müslüman Türk toplumunun da kendi değerleri üzerinde özgün bir yapı kurması ve medeniyet inşa etmesini sürekli engelledi. Ancak özellikle son on beş yıldır bu süreci tersine çeviren, toplumun gerçek dinamiklerini yansıtan bir idari yapılanma ve medeniyet inşa etme yönünde bir siyasî kararlılık görülmekte ve somut adımlar atılmaktadır. İşte 16 Nisan 2017 referandumu, bu süreçteki en önemli tarihi adımlardan biri olacaktır.

Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, ülkemizin ve bütün İslam toplumlarının dünya sahnesinde izzetli, şerefli ve müreffeh bir konuma gelmesinde önemli bir etken olacağını düşünüyor, ve referandumda “EVET” diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tarih: Mart 29, 2017, kategoriler: HABERLER Yazar:
Top